top of page
sivi.gif

ФotoFUTURISTI 2022

Luna Jovanović, Mina Petrović, Anka Arsenić, Matija Popović, Luka Cvetković, Stefan Stefanovski, Emilija Sandić, Miloš Radovanović, Milana Milovanov, Ana Žeželj, Petar Nikolić, Uroš Stepić, Jovan Mihajolović, Jana Vukomanović 

-01-LUNA-JOVANOVIĆ---DRUGO.jpg
-04-ANKA-ARSENIĆ---PLAVA-SVESKA.jpg
-03-MINA-PETROVIĆ---ČIŠĆENJE.jpg
-02-MINA-PETROVIĆ---SEĆANJE.jpg

01.

Luna Jovanović 

Akademija umetnosti Novi Sad – Master, prva godina

 

DRUGO

Eksplikacija:

Prikazani pejzaž postaje fantazmagorični prostor u kojem se pojavljuju dve iste ili slične figure. Koliko god da inscenacija slike teži da se prikaže realom, ona je suštinski iluzorna i konstruisana – provocira osećaj da je konkretna stvar doslovno ili slučajno zabeležena, dok u isto vreme budi sumnju u faktografski autoritet fotografije. Autorka korsiti sredstva digitalne fotomanipulacije kako bi udvojavanje prikazala doslovnim ili mogućim.Pojava dvojnika otvara neizbežno pitanje pogleda subjekta na samog sebe. Pogled unutarnje introspekcije postaje eksternalizovan i fizički opredmećen. Radovi su ponuđeni kao pitanje koje neminovno pobuđuje motiv dvojnika: kakav bi bio sopstveni dvojnik, da li je to aspekt sopstvenog identiteta ili potpuna nepoznanica? Dve slične figure pozicionirane u prostoru pejzaža dovode u pitanje i originalnost prve figure obzirom da drugost nove figure zamagljuje pretpostavljenu granicu između originala i kopije.

02.

Mina Petrović
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd –

Osnovne studije, četvrta godina

SEĆANJE

Eksplikacija:
Ovo je kolekcija fotografija na kojima se nalazi moja porodicna kuća u kojoj sam svake godine provodila leto. Sada, u tranzicionom periodu mog odrastanja, u meni se pogledi na ovu kuću i moje detinjstvo koje ona simbolizuje lome između nostalgije i preispitivanja. Iz toga dolazi i sukob toplog i hladnog svetla pod koje su fotografije stavljenje. Kuća moje bake i dede ostala je kao nasledstvo i sećanje na njihove živote koji su se odvijali pre mog. Moje gledanje na nju ostalo je prožeto dubokom emocijom vezanom za najranije detinjstvo. Pokusala sam da fotografije predstavim u prošlosti, koja ipak ne moze da se dohvati i rastapa se u nostalgiji. Prostor u ovom slučaju postaje više od onoga sto materijalno predstavlja i postaje beskonačan.

03.

Mina Petrović
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd –

Osnovne studije, četvrta godina

ČIŠĆENJE

Eksplikacija:
Rad u kome se ono sto je novo i zanimljivo krije u samoj tehnici. Postepeno možemo videti kako se novčić čisti azotnom kiselinom i gotov rad ima veoma privlačan estetski izgled.

04.

Anka Arsenić
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd –

Master studije, prva godina

PLAVA SVESKA

Eksplikacija:
Boje imaju janusovsku prirodu. S jedne strane one su nešto što nalazimo u svetu. U ovom smislu, najčešće ih tretiramo kao svojstvo pojedinačnih stvari. Tako, one značajno određuju to da li i u kolikoj meri nam se neki objekat dopada ili ne dopada. S druge strane, boje uopšte nisu nešto što je svojstvo pojedinačnih stvari u svetu. U ovom smislu, boje su odraz našeg psihičkog stanja: one su projekcija naših raspoloženja, emocija ili strasti “u svet”. Otuda su različite vrste boja odlični vodiči za samorazumevanje. Ja sam izabrala plavu. Cilj ovih fotografija je da preko “prvog smisla” pojma boje pokušaju da dovedu posmatrača do razumevanja “drugog smisla”.

-06-LUKA-CVETKOVIĆ---0-x-0-=-1.jpg

05.

Matija Popović
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd –

Osnovne studije, četvrta godina

STREET DYNAMIC

Eksplikacija:
Serija fotografija nastala u Beogradu, prikaz spontanih dinamičnih kompozicija sa jakim kontrastima jednog grada. Fokus je na dinamici pokreta, zamrznutom momentu i pomalo mračnim temama. Akteri su većinom prolaznici koji sa svojim zanimljivim pokretom ili gestom privuku moju pažnju . Ova serija je puna detalja sa ulice kao i noćnih fotografija. Ona sadrzi sve što može biti intrigantno na ulici u bilo koje doba dana ili noći.

06.

Luka Cvetković
Fakultet primenjenih umetnosti, Beograd –

Master studije, prva godina

0 × 0 = 1

Eksplikacija:
Kada se dovoljno dugo bavimo nulama, počinjemo da uviđamo razliku između, iznad i ispod njih i to je vrednost koja postoji.

-05-MATIJA-POPOVIĆ---STREET-DREAMS.jpg
-07-STEFAN-STEFANOVSKI---FARMA-PUŽEVA.jpg

07.

Stefan Stefanovski
Akademija umetnosti Novi Sad –

Osnovne studije, druga godina

FARMA PUŽEVA

Eksplikacija:
Foto-reportaža farme puževa koja je već decenijama napuštena. Prisutnost čudnih i mizernih detalja kao i život lutaka u objektima farme. Mesto koje izaziva jezu, koje je autor redovno posećivao i primećivao različite promene, bez da ikada vidi čoveka tamo. Vinjete i senke kao simbol ovog mesta i njegove misterije.

-08-EMILIJA-SANDIĆ---BORČANSKO-GROBLJE.jpg

08.

Emilija Sandić
Akademija umetnosti Novi Sad –

Osnovne studije, prva godina

BORČANSKO GROBLJE

Eksplikacija:
Odabrane fotografije iz dokumentarne serije po zadatku "Foto reportaža" sa prve godine studija. Fotografisano je staro, zapušteno groblje, njegova atmosfera i fragmenti koji svedoče o (izgubljenim) sećanjima.

-09-MILOŠ-RADOVANOVIĆ---DRVO-U-DLANOVIMA.jpg

09.

Miloš Radovanović
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd –

Osnovne studije, treća godina

DRVO U DLANOVIMA

Eksplikacija:
„Drvo u dlanovima” je serija fotografija koja se bavi promenom generacija u porodici. Strah od promene. Strah da ću izgubiti nekoga kao glavni motiv. Korišćenje fotografije kao beleženje trenutka, ljudi i jednog vremena.

-10-MILANA-MILOVANOV----EKONOMIJA-1--NAGRADA.jpg

10.

Milana Milovanov
Akademija umetnosti Novi Sad –

Osnovne studije, druga godina

NAGRADA
EKONOMIJA 1

Eksplikacija:
Dokumentarne fotografije nastala tokom prve godine studija na temu „Reportaža”. Predstavljaju napuštenu stambenu zgradu koja je izgorela u požaru 2020. godine u mom rodnom mestu, šesnaest porodica je ostalo bez doma. 

-11-ANA-ŽEŽELJ---DA-LI-VIDIMO-SEBE_.jpg

11.

Ana Žeželj
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd–

Osnovne studije, treća godina

DA LI VIDIMO SEBE?

Eksplikacija:
Vidimo svet za ono što jeste i šta god vidimo je naš svet. Ova realnost je zabeležena na filmu i nju ne reflektuje sam pejzaž na fotografiji na koji je uticao antropocentrizam već i forma fotografije koja pokazuje ljudsku intervenciju, koja bi morala biti reset-ovana ako imamo želju da ta realnost opstane.

-12-PETAR-NIKOLIĆ---SLEDEĆI-VOZ-JE-KRENUO-PRE-DESET-MINUTA.jpg
-13-UROŠ-STEPIĆ---BABY-FROM-THE-MOON.jpg

12.

Petar Nikolić
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd–

Osnovne studije, treća godina

SLEDEĆI VOZ JE KRENUO PRE 10 MINUTA

Eksplikacija:
Da li je železnica danas uljez u gradu ili kulturno nasleđe?

13.

Uroš Stepić
Fakultet dramskih umetnosti, Beograd–

Osnovne studije, treća godina

BABY FROM THE MOON

Eksplikacija:
Oblik se nadovezuje na sličan njemu, mesečeve mene utiču na nas zato i plačeš. Majka te čuva i vodi na mesec, kada se vratiš sa meseca promeniš se, a on je i dalje nepromenjen. Utiče, a ni ne trudi se. Mesečeve bebe, mene. 

-14-JOVAN-MIHAJLOVIĆ---ODLAZAK.jpg

14.

Jovan Mihajlović

Fakultet dramskih umetnosti, Beograd–

Osnovne studije, treća godina

 

ODLAZAK

 

Eksplikacija:

Uklesan u zidove, širiće se koren. Tu je bio čovek, a sada ga nema.

-15-JANA-VUKOMANOVIĆ---METANOLA.jpg

15.

Jana Vukomanović
Akademija umetnosti Novi Sad–

Osnovne studije, treća godina

METANOIA

Eksplikacija:
„Metanoia”, u prevodu „Pokajanje”, je svedočanstvo mog duhovnog preobražaja i lične spoznaje Boga u toku izolacije izazvane pandemijom. Cela situacija me je naterala da se svaki dan iznova suočavam sa sobom i svojim demonima, strahovima, pitanjima i beznadežnošću, što me je i navelo da napravim jedan reset: da preispitam svoja fundamentalna verovanja i potražim apsolutnu istinu koja me je dovela do Boga; shvativši da je sve ostalo prolazno, jer videh kako život može u trenutku nestati. Fotografije prate stihovi iz Psaltira (Psalam 18 i 102), koji dopunjuju moja stanja.

bottom of page